Koçluk Merkezi Antalya
Anne ve babaların çocuklarıyla olan ilişkileri çerçevesinde, koçluk yaklaşımını ve buna bağlı temel becerileri öğrenmelerinin, omuzlarına çöken anne baba olma yükünü doğru taşımalarına yardımcı olacağı kanısındayım.Anne baba derken unutmayalım ki tek başına anne ya da tek başına babadan değil, anne ile babanın birlikte oluşturdukları özerk bir bütünden söz ediyoruz. Dolayısıyla anne baba koçluğu nasıl bir anne ya da nasıl bir baba olmak gerektiğini öğreten bir sistem olmuyor. Anne baba koçluğu “Çocuğumuzla nasıl bir ilişkimiz olmalı?”, “Nasıl bir anne baba olmak istiyoruz” gibi sorulara cevap bulmaya destek olan, anne babalara, çocuklarının gelişimlerine olanak sağlayacak şekilde, düşüncelerini, duygularını ve hareketlerini kontrol etmede yardımcı olmayı amaçlayan modern bir yaklaşım.Etkili Anne-Baba Eğitimi nedir?Etkili Anne-Baba Eğitimi, dünyada en fazl
Antalya Koçluk
Günümüzde koçluk kavramı yaşamın her alanında var olmaya başladı. Kişilerin bulundukları alanlara göre koçluk eğitimi alarak, koçluk sertifikalarına sahip kişilerce bireysel koçluk çalışmaları yapılmaktadır. Her alandaki koçluk yeterlilikleri de farklıdır. Mesela öğrenciler için yapılan öğrenci koçluğu ile kurumlar için yapılan kurumsal koçluk yeterlilikleri, bireyler için yapılan hayat koçluğu çalışmaları farklıdır ya da bireylerin iş hayatındaki performanslarını yükseltmek için yapılan kariyer koçluğu çalışmaları da farklı olabilmektedir.Sonuç olarak, koçluk, kişinin performansını arttırarak, belirlenen hedeflerde en iyi sonuçları alabilmesi için yapılan çalışmaların tümünü kapsayan bir hizmettir. Koçluk çalışmaları ile danışanın yaşamında istediği yönde fark yaratmak amaçlanır, bunu da sahip olduğu öz potansiyelini ortaya çıkartarak gerçekleştirir. Böylece danışanın özel hayatınd
Antalya Koçluk
Stresle, zamanı yönetmekle mi mücadele ediyorsunuz? • Anlamlı, amacı olan, dengeli bir iş-özel yaşamı mı özlüyorsunuz? • Motivasyona, yaşama sevincine, cesarete mi ihtiyaç duyuyorsunuz bazen?• Hayatınız, kariyeriniz ve işinizde  daha anlamlı başarı ve daha iyi sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? • Nasıl bir lidersiniz? Nasıl etkiliyorsunuz?• Güçlü yönlerinizi daha da ortaya çıkartmak ve sonuçta sizin için önemli o değişiklikleri, değişi
Antalya Yaşam Koçluğu
Antalya Yaşam Koçluğu Eğitimi;Yaşam Koçu, size ayna tutar. Sizin fark edemediğiniz bazı ipuçlarını yakalar. Bir nevi, yaşamınızdaki negatif virüsleri yakalamak için çalışan, usta bir dedektif rolünü oynar. Yaşam Koçu, bu bağlantıları fark etmenizi ve işe yaramayan tutum ve davranışları değiştirmenizi sağlar. Sabahları erken kalkamamak gibi bir sorununuz olduğunu düşünelim. Bu, sadece bir uyku sorunu gibi görünür. Ancak bunun altında, belki de başarısızlık korkusu, hayata küsmek gibi şeyler yatıyor olabilir. Bu korkular yok olduğunda, sabah erkenden kalmaya başlarsınız.Yaşam koçluğu ilişkisi, bütün bu diğer ilişkilerden farklı olarak ayni yükseklikte ve ayni göz seviyesinde oturulan, eşit bir ilişkidir. Yaşam koçu, sizin için doğru yanıtların neler olduğunu bilme iddiasında değildir. Bunu ancak siz yapabilirsiniz. Yaşam koçu sadece doğru soruları sorar; si
Antalya Koçluk Programı
Antalya Koçluk Programı;Koçluk, insanların mevcut yaşamlarında daha iyi yapmak istedikleri alanları belirleyip burada ulaşmak istedikleri hedeflerine odaklanmak, bulunulan nokta ile ulaşılmak istenen nokta arasında alınması gereken yolda birlikte hareket etmektir.Koçlar, danışanları ile birlikte kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimum seviyeye taşımak amacıyla düşünce doğurucu, kendilerinde yenileyici değişiklik kazandıracak ve yaratıcı bir süreçte ortaklık yapmalarına koçluk denir. Koç, kişi ve kurumlara gelecekte bulunmak istedikleri yer ile an itibariyle bulundukları konum arasındaki boşluğu doldurarak, olumlu farklar ve zenginlikler yaratmayı meslek edinen kişidir.Kişilerin ve kurumların, bulundukları konum ile olmak istedikleri konum arasındaki mesafeyi, geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatması sistemidir.